Studijski programi

U okviru Centra se realizuju dva studijska programa master akademskih studija:

MAS Omladinski rad u zajednici
(studijski program realizovan u školskoj 2011/2012. i 2013/2014. godini)
U fokusu master akademskih studija Omladinski rad u zajednici je osposobljavanje studenata za zvanje omladinski radnik u zajednici, koji će postati pripremljeni, obučeni i u mogućnosti da rade u svim obrazovnim institucijama, kao i u vaninstitucionalnim okruženjima, od predškolskih obrazovnih centara do škola, učeničkih i studentskih domova, kao i omladinskim klubovima i omladinskim centrima.
 Raspored predmeta po semestrima i godinama

MAS Profesor stručnih predmeta
(studijski program realizovan u školskoj 2012/2013, 2013/2014. i 2014/2015. godini)
Svrha master studijskog programa Profesor stručnih predmeta - inženjerske, medicinske i ekonomsko-pravne struke je da obrazuje studente koji će biti pedagoški, psihološki i metodički kompetentni za rad u srednjim stručnim školama sa ciljem podizanja kvaliteta srednjoškolske nastave.
Studijski program je razvijen i akreditovan u okviru TEMPUS projekta MAster programme for Subject Teachers in Serbia (MASTS)
 Raspored predmeta po semestrima i godinama