Članovi Koordinacionog veća

  1. dr Biljana Abramović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, prorektor za nastavu Univerziteta u Novom Sadu
  2. dr Radovan Grandić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
  3. dr Dragoslav Herceg, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu