Članovi Stručnog veća

 1. dr Biljana Abramović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, prorektor za nastavu Univerziteta u Novom Sadu
 2. dr Radovan Grandić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
 3. dr Dragoslav Herceg, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu
 4. dr Olivera Knežević Florić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
 5. dr Jasmina Kodžopeljić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
 6. dr Branka Jakšić Provči, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
 7. dr Mirjana Segedinac, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu
 8. dr Zorana Lužanin, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu
 9. dr Stanko Cvjetićanin, redovni profesor na Pedagoškom fakultetu u Somboru
 10. dr Živko Popović, redovni profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu
 11. dr Višnja Đorđić, vanredni profesor Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu
 12. dr Marta Takač, redovni profesor Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici
 13. dr Dragana Glušac, vanredni profesor tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu
 14. dr Slobodan Savović, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu